Cách sử dụng các loại phân bón ? :D

Question

Cách sử dụng các loại phân bón ? 😀

in progress 0
Delilah 5 tháng 2021-08-02T11:29:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:31:08+00:00

  Loại phân bón                             Đặc điểm chủ yếu                          Bón lót hay bón thúc

  Phân hữu cơ                  Các chất dinh dưỡng không hòa tan, cần có     Bón Lót

                                         thời gian phân huỷ thành chất hòa tan cây

                                          mới sử dụng được

  Phân đạm, phân kali,

  phân hỗn hợp                 Dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay             Bón thúc

  Phân lân                         Ít hoặc không hòa tan                                        Bón lót

  Cái Này Bạn Viết Thành Bảng Nha <3

  0
  2021-08-02T11:31:19+00:00

  – Phân hữu cơ dùng để bón lót

  – Phân đạm, kali và phân hỗn hợp dùng để bón thúc

  – Phân lân: dùng đề bón lót

  Học tốt!~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )