CÔNG NGHỆ: Điền vào chỗ chấm: Biện pháp cải tạo đất Mục đích

CÔNG NGHỆ: Điền vào chỗ chấm: Biện pháp cải tạo ...

Read more

So sánh sự giống nhau và khác nhau của sơ đồ duy trì, phục tráng và thụ phấn chéo

So sánh sự giống nhau và khác nhau của sơ ...

Read more

keo đất là gì ? cấu tạo của nó ? khả năng ? phản ứng của dung dịch đất ? phản ứng chua đất ? độ chua hoạt tính ? độ chua tiềm tàng ? môn công nghệ nhé

keo đất là gì ? cấu tạo của nó ? ...

Read more

nêu nội dung ,ưu điểm,nhược điểm của biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại bằng phương pháp hóa học

nêu nội dung ,ưu điểm,nhược điểm của biện pháp phòng ...

Read more

Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu? Câu 2: Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng ? Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ? Câu

Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu? Câu ...

Read more

Nêu đặc điểm hình chiếu của khối tròn xoay??????????

Nêu đặc điểm hình chiếu của khối tròn xoay??????????

Read more

Bài tập 4 công nghệ 8 sách giáo khoa trang 55

Bài tập 4 công nghệ 8 sách giáo khoa trang ...

Read more

nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi tự nhiên , vải sợi nhân tao và vải sợi pha

nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi tự ...

Read more

trang phục là gì? nêu các loại trang phục

trang phục là gì? nêu các loại trang phục

Read more

Giải thích tại sao keo đất không tan trong nước ?

Giải thích tại sao keo đất không tan trong nước ...

Read more