Cách sử dụng các loại phân bón thông thường?

Question

Cách sử dụng các loại phân bón thông thường?

in progress 0
Hadley 3 tuần 2021-11-22T12:57:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:58:11+00:00

  Đáp án:

  Phân hữu cơ bón lót 

  Phân: đạm , kali , hỗn hợp – bón thúc 

   

  0
  2021-11-22T12:59:08+00:00

  Cách sử dụng các loại phân bón thông thường là :

  + Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ. 

  + Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Bón thúc nhằm đáp ứng kiệp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )