Cảm nhận của em về thời đại không có internet Giúp mình vs ạ mình cần gấp ạ

Question

Cảm nhận của em về thời đại không có internet
Giúp mình vs ạ mình cần gấp ạ

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-08-09T23:04:03+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T23:05:58+00:00

    Thời đại không có internet thì thật quá đỗi lạc hậu bạn sẽ trờ thành người tối cổ nhanh chóng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )