giúp mình với Câu 1: cho một ôtô đang đi với vận tốc 60k/h thì hãm phanh xe chuyển động chậm dần và đi thêm 20m thì đừng lại a. Tính giá tốc của xe

Photo of author

By Iris

giúp mình với
Câu 1: cho một ôtô đang đi với vận tốc 60k/h thì hãm phanh xe chuyển động chậm dần và đi thêm 20m thì đừng lại
a. Tính giá tốc của xe ?
b. Tính thời gian hãm phanh để xe dừng lại ?
c. Tính vận tốc của xe sau khi hãm phanh 1 giây ?
Câu 2: một lò xo có chiều dài tự nhiên 20m . Khi bị kéo , lò xo đài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N . Hỏi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?
Leave a Comment