căn 9a mũ 6 + 2a mũ 3 với a bé hơn hoặc bằng 0

Question

căn 9a mũ 6 + 2a mũ 3 với a bé hơn hoặc bằng 0

in progress 0
Ayla 2 tuần 2021-07-08T20:26:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:28:32+00:00

  `#DyHung`

  `\sqrt{9a^6}+2a^3`

  `=\sqrt{(3a^3)^2}+2a^3`

  `=|3a^3|+2a^3`

  Mà `a <= 0`

  Nên `|3a^3|=-3a^3`

  `=-3a^3+2a^3`

  `=-a^3`

   

  0
  2021-07-08T20:28:36+00:00

  Đáp án:

  `\sqrt{9a^6}+2a^3=-a^3`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `\sqrt{9a^6}+2a^3`

  `=\sqrt{(3a^3)^2}+2a^3`

  `=|3a^3|+2a^3`

  `=-3a^3+2a^3` `\text{(}` Vì `a<=0` `\text{)}`

  `=-a^3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )