Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo thăng bằng electron a)Zn+H2So4 (đặc, nóng)—->ZnSo4+S+H2O b)KMnO4+HCL—>KCL+MnCl2+Cl2+H2O . c)Al+HNo3(lo

Question

Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo thăng bằng electron
a)Zn+H2So4 (đặc, nóng)—->ZnSo4+S+H2O
b)KMnO4+HCL—>KCL+MnCl2+Cl2+H2O
.
c)Al+HNo3(loãng)—>Al(No3)3+NO+H2O
Ai giúp mình vs ạ ????????

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-08-05T16:02:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:04:42+00:00

  a) 3Zn + 4H2SO4 (đặc nóng) → 3ZnSO4 + S + 4H2O

  b) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

  c) Al+4HNO3 (loãng)→2H2O+NO+Al(NO3)3

  mình chỉ cân bằng thôi nhé!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )