Cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M để tác dụng hết với 500 ml dung dịch NaOH 2M? Và tớ cần cậu để tim mình tan chảy :v

Question

Cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M để tác dụng hết với 500 ml dung dịch NaOH 2M?
Và tớ cần cậu để tim mình tan chảy :v

in progress 0
Camila 7 ngày 2021-12-02T20:23:19+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:25:10+00:00

  nNaOH=1 mol

  PTHH: NaOH+HCl–>NaCl+H2O

               1     –>1

  Cm=n/V  =>V=1lít

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )