Căn cứ vào đâu cho rằng Xô Viết Nghệ-Tĩnh là chính quyền kiểu mới? Mn giúp em vs ạ

Question

Căn cứ vào đâu cho rằng Xô Viết Nghệ-Tĩnh là chính quyền kiểu mới?
Mn giúp em vs ạ

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-06T09:42:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:43:39+00:00

  *Các chính sách của chính quyền Xô – viết:

  – Trấn áp bọn phản cách mạng

  – Bãi bỏ các thứ thuế

  – Thực hiện quyền tự do dân chủ

  – Chia lại ruộng đất, giảm tô, xóa nợ

  – Khuyên khích học chữ, bài trừ mê tín

  – Thành lập các tỏ chức quần chúng

  – Tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị

  – Thành lập các đội tự vệ

  0
  2021-10-06T09:44:29+00:00

  Tất cả những việc làm mà Xô viết Nghệ – Tĩnh thực hiện về kinh tế, chính trị, xã hội  và văn hóa nói trên đã chứng tỏ lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở các địa phương, chứng tỏ bản chất cách mạng và tính ưu việt của chính quyền cách mạng. Đó thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

   Chúc bn hk tốt!!! ✔✔✔(~_^)ʕ•ﻌ•ʔ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )