Căn cứ vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu hãy phân biệt cách hình thức dinh dưỡng của vi sinh vật( quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, Quang dị dư

Question

Căn cứ vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu hãy phân biệt cách hình thức dinh dưỡng của vi sinh vật( quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, Quang dị dưỡng, hóa dị dưỡng)

in progress 0
Abigail 2 giờ 2021-09-29T02:43:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T02:45:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn cacbon vi sinh vật quang tự dưỡng khác vi sinh vật hóa dị dưỡng:

  – Nguồn năng lượng

  + Quang tự dưỡng là ánh sáng

  + Hóa dị dưỡng là chất hữu cơ

  – Nguồn carbon chủ yếu

  + Quang tự dưỡng là CO2

  + Hóa dị dưỡng là chất hữu cơ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )