Cần gấp ạ Ở xứ sở của thần Thoại ngoài các vị thần thì còn có các sinh vật gồm 27 con người, 311 con yêu quái một mắt, 205 con yêu quái tóc rắn và yêu

Question

Cần gấp ạ
Ở xứ sở của thần Thoại ngoài các vị thần thì còn có các sinh vật gồm 27 con người, 311 con yêu quái một mắt, 205 con yêu quái tóc rắn và yêu quái vừa một mắt vừa tóc rắn. Tìm số yêu quái vừa một mắt vừa tóc rốn biết có tổng số sinh vật là 500 con.

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-07-08T20:50:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:52:09+00:00

  Đáp án: 43 con

   

  Giải thích các bước giải: Số con yêu quái là 500-27=473 con

  Số yêu quái vừa 1 mắt vừa tóc rốn là  (311+205)-473=43 con

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )