cần làm gì để hạn chế các hiện tượng xói mòn, sạc lỡ đất, lũ lụt, hạn hán cũng như hạn chế được các tác hại do thiên tai mik đang cần gắp giúp mik nh

Question

cần làm gì để hạn chế các hiện tượng xói mòn, sạc lỡ đất, lũ lụt, hạn hán cũng như hạn chế được các tác hại do thiên tai
mik đang cần gắp giúp mik nha

in progress 0
Elliana 2 năm 2021-07-24T18:03:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:04:55+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   Việc ta cần làm : 

  ⇒ Trồng cây che chắn. 

  ⇒ Không đốt rừng làm nương.

  ⇒ Hiểu biết về các thông tin về thời tiết. 

  ⇒ Tuyên truyền mọi người về tác dụng của rừng trong việc chống lại thiên tai. 

  ⇒ Nâng cao ý thức bảo vệ rừng. 

  ⇒ Đề phòng là trên hết. 

  0
  2021-07-24T18:05:23+00:00

  các biện pháp để chống xói mòn, sạc lỡ đất, lũ lụt, hạn hán

  + trồng cây

  + cấm chặt phá rừng

  + cấm việc đốt rừng làm nương

  + nghe các thông tin về thời tiết của địa phương để có biện pháp phòng tránh hiệu quả

  + tuyên truyền về tác dụng của rừng trongg việc chống lũ lụt, sói mòn

  + nâng cao ý thức của bản thân mik

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )