Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện phép tính. 1)3 7 2)3 -4 —+— —+— 5

Question

Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện phép tính.
1)3 7 2)3 -4
—+— —+—
5 5 7 7
3) 7 -5 4)3 5 3
—+— — – —+—
12 9 7 -6 -7
Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết.
1) x+4=11. 2)-5 7 1
— — — -x=— – —
7 7. 6 12 3
3) x+1 =-6 15 4)x 32
— — . — — = —
4 5 8 2 x
Câu 3 (2.0 điểm). Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 3

5 km, chiều rộng kém chiều dài 1

4km. Tính chu vi và diện tích của khu đất.
Câu 4 (2.0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy Oz và Ot sao cho xOy = 40° ;xOz= 80°;xOy=2 xOt

3
1) Tính xOz
2) Tia Ot có là tia phân giác của yOz không, vì sao? Câu 5 (2.0 điểm). Tìm số nguyên n để
A=3n + 2
———
n có giá trị là một số nguyên.

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-16T18:32:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:33:56+00:00

  1.`3/5+7/5=2`

  2.`3/7+-4/7=-1/7`

  3.`7/12+-5/9=1/36`

  4.`3/7-5/-6+3/-7=5/6`

   cho mình xin lỗi vì mình ko có thời gian nên làm đc ít sorryyyy.

  0
  2021-10-16T18:34:10+00:00

  câu 1

  1.3/5+7/5=2

  2.3/7+-4/7=-1/7

  3.7/12+-5/9=1/36

  4.3/7-5/-6+3/-7=5/6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )