Câu 1 : (2 điểm ) Chép đúng chính tả bốn câu thơ cuối bài thơ Khi con tu hú (Tố Hữu). Câu 2 : (2 điểm) Giải thích lí do lựa chọn trật tự từ in đậm tr

Question

Câu 1 : (2 điểm )
Chép đúng chính tả bốn câu thơ cuối bài thơ Khi con tu hú (Tố Hữu).
Câu 2 : (2 điểm) Giải thích lí do lựa chọn trật tự từ in đậm trong những câu sau:
a) Nó đến trường gặp thầy giáo, nhờ thầy giảng hộ bài toán.
b) Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.

in progress 0
Josie 1 năm 2021-07-20T13:42:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:43:53+00:00

  Câu 1 :

  Ta nghe hè dậy bên lòng
  Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!
  Ngột làm sao, chết uất thôi
  Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!

  Câu 2 :

  a- Thể hiện thứ tự trước sau của hoạt động.

  b- Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm.

  0
  2021-07-20T13:44:05+00:00

  Câu 1:

  Ta nghe hè dậy bên lòng

  Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi.

  Ngột làm sao, chết uất thôi

  Con chim tu hú ngoài trời kêu!

  Câu 2:

  a, Nó đến trường gặp thầy giáo, nhờ thầy giảng hộ bài toán.

  → Thể hiện thứ tự trước sau của hoạt động.

  b, Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.

  →  Bào đảm sự hòa hợp về ngữ âm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )