Câu 1. Xác định các mối quan hệ cùng loài và khác loài Câu 2. So sánh các đặc điểm của quần thể người và quần thể sinh vật khác Câu 3. Vẽ sơ đồ giới

Question

Câu 1. Xác định các mối quan hệ cùng loài và khác loài
Câu 2. So sánh các đặc điểm của quần thể người và quần thể sinh vật khác
Câu 3. Vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ của sinh vật
Câu 4. Vẽ một lượng thức ăn thể hiện mối quan hệ của sinh vật
Câu 5. Các nhân tố sinh thái và môi trường

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-07-30T08:34:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:36:02+00:00

  Câu 1

  Cùng loài: cạnh tranh và hỗ trợ

  khác loài:

   hỗ trợ: cộng sinh, hội sinh, hợp tác,…

   đối địch: cạnh tranh, kí sinh, sv ăn sv khác, ức chế cảm nhiễm,…

  câu 2:

  Quần thể người giống quần thể sinh vật: thành phần nhóm tuổi, tỉ lệ giới tính, sự tuer vong ko đồng đều,…

   khác ở chỗ quần thể người có: kinh tế, pháp luật, giáo dục, hôn nhân, văn hóa,…

  câu 5: các nhân tố sinh thái gồm:

   Nhân tố vô sinh:( không sống) đất, nước, đá, ánh sáng,…

  nhân tố hữu sinh: con người và các sinh vật khác

  0
  2021-07-30T08:36:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 3+4:

  cau-1-ac-dinh-cac-moi-quan-he-cung-loai-va-khac-loai-cau-2-so-sanh-cac-dac-diem-cua-quan-the-ngu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )