câu 1: b, -5/4 . (-2)^2/5 + 1/5 = 2 câu 2: Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng 7/15 số dầu đựng trong thùng . Hỏi thùng

Question

câu 1:
b, -5/4 . (-2)^2/5 + 1/5 = 2
câu 2: Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng 7/15 số dầu đựng trong thùng . Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu ?
câu 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ 2 tia Oy và Ot sao cho xOy = 30* , xOt = 70*
a, Tính số đo góc yOt ? Tia Oy có là tia phân giác của góc xOt ko ? Vì sao ?
b, Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox .Tính số đo góc kề bù với góc xOt ?
c, Vẽ tia Oa là tia phân giác của góc mOt . Tính số đo góc aOy ?
câu 4: Chứng minh rằng 1/20.23 + 1/23.26 + 1/26.29 + ……. + 1/77.80 < 1/9

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-08-05T17:33:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:35:10+00:00

  Đáp án:30

   

  Giải thích các bước giải:

   Phân số chỉ số lít dầu lấy đi là

  1-7/15=8/15

  Thùng đựng số lít dầu là

  16÷8/15=30(l dầu)

  (Ý kiến riêng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )