Câu 1: Các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các mối quan hệ: * A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địch B. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ

Question

Câu 1: Các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các mối quan hệ: *
A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địch
B. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh
C. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch
D. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế
Câu 2: Ví dụ nào dưới đây biểu hiện mối quan hệ đối địch? *
A. Tảo và nấm sống với nhau tạo thành địa y
B. Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ đậu
C. Cáo đuổi bắt gà
D. Sự tranh ăn cỏ của các con bò trên đồng cỏ
Câu 3: Địa y sống bám trên cành cây là mối quan hệ : *
A. Cộng sinh
B. Kí sinh, nửa kí sinh
C. Hội sinh
D. Cạnh tranh
Câu 4. Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật *
A. Không loài nào có hại
B. Không loài nào có lợi
C. Có lợi cho cả hai loài hoặc ít nhất là không bị hại
D. Một loài có lợi, một loài có hại hoặc hai loài cùng bị hại

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-08-05T00:59:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:00:53+00:00

  1.B

  2.D

  3. A

  4.D

  0
  2021-08-05T01:01:03+00:00

  Câu 1 : B

  Câu 2 : C

  Câu 3 : A

  Câu 4 : D

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )