Câu 1: Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở đâu? A. Điện Biên (Lai Châu). B. Sơn La. C. Ba Tơ (Quảng Ngãi). D. Truông Mây (Bình Định) Câu 2: Năm 174

Question

Câu 1: Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở đâu?
A. Điện Biên (Lai Châu).
B. Sơn La.
C. Ba Tơ (Quảng Ngãi).
D. Truông Mây (Bình Định)
Câu 2: Năm 1741 – 1751, là thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa lớn nào của nông dân ở Đàng Ngoài?
A. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương.
B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật.
C. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng.
D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu.
Câu 3: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị thất bại nhưng đó đã làm cho….bị lung lay”?
A. Cơ đồ nhà Lê.
B. Cơ đồ họ Trịnh.
C. Cơ đồ chúa Nguyễn.
D. Cơ đồ vua Lê, chúa Trịnh.
Câu 4: Vì trưng thu quá mức mà dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nổi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chặt cả cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá cả khung cử, vì thuế cá tôm mà xé chài lưới… đó là tình hình công thương nghiệp nước ta vào thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XVII.
B. Đầu thế kỉ XVIII.
C. Giữa thế kỉ XVIII.
D. Cuối thế kỉ XVIII.
Câu 5: Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của ai tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân?
A. Nguyễn Nhạc.
B. Nguyễn Lữ.
C. Nguyễn Hữu Cảnh.
D. Nguyễn Hữu Cầu.
Câu 6: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài?
A. Nguyễn Huệ.
B. Nguyễn Nhạc.
C. Nguyễn Lữ.
D. Cả ba anh em Tây Sơn.

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-07-09T22:32:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:34:00+00:00

  kết quả thống nhất

  ????phamankhang14@???? 

  1. D

  2. D

  3. B

  4. C

  5. C

  6. A

  ————————————————————————————————————-

  Câu 1: Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở đâu?

  A. Điện Biên (Lai Châu).

  B. Sơn La.

  C. Ba Tơ (Quảng Ngãi).

  D. Truông Mây (Bình Định)

  ————————————————————————————————————-

  Câu 2: Năm 1741 – 1751, là thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa lớn nào của nông dân ở Đàng Ngoài?

  A. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

  . B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật.

  C. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng.

  D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

  ————————————————————————————————————–

  Câu 3: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị thất bại nhưng đó đã làm cho….bị lung lay”?

  A. Cơ đồ nhà Lê

  . B. Cơ đồ họ Trịnh.

  C. Cơ đồ chúa Nguyễn.

  D. Cơ đồ vua Lê, chúa Trịnh.

  ————————————————————————————————————–

  Câu 4: Vì trưng thu quá mức mà dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nổi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chặt cả cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá cả khung cử, vì thuế cá tôm mà xé chài lưới… đó là tình hình công thương nghiệp nước ta vào thời gian nào?

  A. Cuối thế kỉ XVII

  . B. Đầu thế kỉ XVIII.

  C. Giữa thế kỉ XVIII.

  D. Cuối thế kỉ XVIII.

  ————————————————————————————————————–

  Câu 5: Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của ai tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân?

  A. Nguyễn Nhạc.

  B. Nguyễn Lữ.

  C. Nguyễn Hữu Cảnh.

  D. Nguyễn Hữu Cầu.

  ————————————————————————————————————–

  Câu 6: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài?

  A. Nguyễn Huệ.

  B. Nguyễn Nhạc.

  C. Nguyễn Lữ.

  D. Cả ba anh em Tây Sơn.

  ————————————————————————————————————–

  ???? ???? ????chúc bạn học tốt nhé – study well :)???? ???? ???? 

  #no copy# cho mik xin ctlhn ạ – cảm ơn ???? ???? ???? 

  ya~   

  0
  2021-07-09T22:34:32+00:00

  Câu 1: D. Truông Mây (Bình Định)

  Câu 2: D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

  Câu 3: B. Cơ đồ họ Trịnh.

  Câu 4: C. Giữa thế kỉ XVIII.

  Câu 5: C. Nguyễn Hữu Cảnh.

  Câu 6: A. Nguyễn Huệ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )