Câu 1: cho các hóc-môn: oxitoxin (OT), noadrenanin, kích Tố Nguyên giáp (TSH), tiroxin, insulin, canito in, glucagon a, các hoóc môn trên do tuyến nội

Question

Câu 1: cho các hóc-môn: oxitoxin (OT), noadrenanin, kích Tố Nguyên giáp (TSH), tiroxin, insulin, canito in, glucagon
a, các hoóc môn trên do tuyến nội tiết nào tiết ra?
b, trong các tuyến nội tiết trên tuyến nào là quan trọng nhất? Vì sao?

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-27T10:29:03+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:30:50+00:00

  a, Tuyến tụy: insulin, glucagon

  Tuyến thượng thận: noradrenalin

  Tuyến yên: TSH

  Tuyến giáp: Tiroxin

  Tuyến cận giáp: Canxitonin

  b, Tuyến nội tiết đóng vai trò quan trọng nhất là tuyến yên vì tuyến yên điều khiển hoạt động của hầu hết các loại tuyến nội tiết khác, đóng vai trò như một trung tâm đầu não trong hệ nội tiết ở người.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )