Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không có ở vi rút ? A. Ký sinh nội bào bắt buộc. B. Kích thước siêu nhỏ, chỉ nhìn rõ dưới kính hiể

Question

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không có ở vi rút ?
A. Ký sinh nội bào bắt buộc.
B. Kích thước siêu nhỏ, chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi.
C Hệ gen chứa 1 loại a.Nu : ADN hoặc ARN.
D. Có khả năng sinh sản độc lập.
Câu 2 : Hai thành phần cơ bản của vi rut
A. lõi là a.Nu và vỏ là prôtein. B. lõi là ADN & vỏ là prôtêin.
C. lõi là a.Nu& vỏ là capsôme D. lõi a.Nu& vỏ ngoài là lipit kép & prôtêin.
Câu 4. Người ta phân loại vi rut dựa vào đâu ?
A. Axit nuclêic. B.Cấu trúc vỏ capsit.
C. Có hay không có vỏ ngoài. D. A.Nu, vỏ capsit, có hay không có vỏ ngoài
Câu 5: Vi rut nào sau đây có cấu trúc xoắn ?
A. Vi rut bại liệt, vi rut đậu mùa. B. Vi rut hecpet, vi rut đốm thuốc lá.
C. Vi rut đốm thuốc lá, vi rút sởi . D. Vi rút sởi, vi rut đậu mùa.
Câu 6 : Chọn đáp án đúng : đặc điểm của vi rút là :
A. có cấu tạo tế bào . B.chỉ chứa ADN hoặc ARN.
C. chứa ribô xôm. D. sinh sản độc lập.
Câu 7: Các hình thức sinh sản chủ yếu của vi sinh vật nhân sơ là :
A. phân đôi, bằng nội bào tử, bằng ngoại bào tử.
B. phân đôi, bằng ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi.
C. phân đôi, nảy chồi, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính.
D. Phân đôi, bằng nội bào tử, nảy chồi.
Câu 8: Virut có cấu tạo gồm:
A. vỏ prôtêin, axit nuclêic và có thể có vỏ ngoài.
B. Có vỏ prôtêin và ADN.
C. Có vỏ prôtêin và ARN.
D. Có vỏ prôtêin, ARN và có thể có vỏ ngoài.
Câu 9: Lõi của virut HIV là
A. AND. B. ARN. C. prôtêin. D. ADN và ARN.
Câu 10. Thành phân nào giúp cho virut bám lên tế bào vật chủ:
A. Ruoät axit nucleic B. Gai glicoprotein
C. Voû capsit D. Phöùc hôïp nucleoâcapsit
Câu 11: Bệnh lao phổi là bệnh do loại VSV nào gây ra bởi?
A. Virut. B. Vi nấm. C. ĐV nguyên sinh. D. Vi khuẩn.
Câu 12: Interferon là một loại
A. virut. B. kháng nguyên. C. kháng thể. D. vi khuẩn.
Câu 13 : Bệnh sốt rét do tác nhân nào gây ra?
A. Virus Dangi. B. ĐV nguyên sinh (trùng liệt tử). C. Virus Hecpet. D. Xoắn khuẩn
Câu 14: Dangi là tên gọi của một loại
A. virut. B. động vật nguyên sinh. C. kháng thể. D. vi khuẩn.
Câu 15 : Đặc điểm nào sau đây là sai khi nói về virut kí sinh ở TV ?
A. Virus kí sinh ở thực vật không có khả năng tự xâm nhập vào tb chủ.
B. Hiện nay có khoảng 1000 loài virut khác nhau kí sinh trên TV.
C. Virus khảm thuốc lá có cấu trúc khối.
D. Côn trùng chích hút nhựa cây sẽ lây truyền virus gây bệnh ở TV.
Câu 16 : Bệnh sốt xuất huyết do tác nhân nào gây ra?
A. Virus Dangi. B. ĐV nguyên sinh (trùng liệt tử). C. Virus Hecpet. D. Xoắn khuẩn.
Câu 17 : Loại virut gây hại cho ngành công nghệ vi sinh, lên men thực phẩm là
A. phagơ. B. Dangi. C. virut kí sinh động vật. D. virut kí sinh thực vật.
Câu 18 : Đặc điểm nào sau đây là sai khi nói về ưu điểm của thuốc trừ sâu sinh học ?
A. Trừ được nhiều loại sâu khác nhau.
B. Không gây ô nhiễm môi trường.
C. Hạ giá thành sản xuất.
D. Thời hạn sử dụng lâu dài, hiệu quả cao.

in progress 0
Genesis 20 phút 2021-10-10T12:02:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T12:04:32+00:00

  1. Đặc điểm nào sau đây không có ở vi rút : Có khả năng sinh sản độc lập

  Chọn D 

  2. Hai thành phần cơ bản của vi rut là : lõi là axit nuclêic (tức hệ gen) và vỏ là prôtêin (gọi là capsit) bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.
  Chọn D
  4. Người ta phân loại vi rut dựa vào: Nu, vỏ capsit, có hay không có vỏ ngoài

  Chọn D
  5. Câu 5 : Vi rut đốm thuốc lá, vi rút sởi . có cấu trúc xoắn 

  Chọn C

  6. Đặc điểm của vi rút là : chỉ chứa ADN hoặc ARN.

  Chọn B

  7. Các hình thức sinh sản chủ yếu của vi sinh vật nhân sơ là : phân đôi, bằng ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi.

  Chọn B

  8.Virut có cấu tạo gồm hai thành phần cơ bản của vi rut là : lõi là axit nuclêic (tức hệ gen) và vỏ là prôtêin (gọi là capsit) bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.

  Chọn D

  9. Lõi của virut HIV là ARN 

  Chọn B

  10. Thành phân nào giúp cho virut bám lên tế bào vật chủ là gai glicoprotein

  Chọn B

  11, Bệnh lao phổi là bệnh do loại VSV là vi khuẩn lao 

  Chọn D
  12.  Interferon là một nhóm các protein tự nhiên được sản xuất bởi các tế bào của hệ miễn dịch ở hầu hết các động vật nhằm chống lại các tác nhân ngoại lai như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và tế bào ung thư

  Chọn C

  13  Sốt rét là một loại bệnh rất nguy hiểm, được gây ra bởi sự xâm nhập của ký sinh trùng sốt rét vào hồng cầu

  Chọn A
  14. Dangi là tên gọi của một loại virus 

  Chọn A
  16, Bệnh sốt xuất huyết do tác nhân là virus dangi 

  Chọn A

  17 :Loại virut gây hại cho ngành công nghệ vi sinh, lên men thực phẩm là phago 

  Chọn A
  18.Đặc điểm là sai khi nói về ưu điểm của thuốc trừ sâu sinh học : Thời hạn sử dụng lâu dài, hiệu quả cao

  Chọn D

  0
  2021-10-10T12:04:51+00:00

  Đáp án:

   1D, 2A, 4D, 5C, 6B,7D,8A, 9B,10B,11D,12B,13B,14A,15C,16A,18A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )