Câu 1 : Hãy nêu hệ thống luận điểm , luận cứ của văn bản

Question

Câu 1 : Hãy nêu hệ thống luận điểm , luận cứ của văn bản

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-07-12T10:50:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:51:56+00:00

  – Luận điểm: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất, vì vậy đấu tranh cho hoà bình, ngăn chặn và xoá bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ thiết thân và cấp bách của mỗi người, toàn thể loài người.

  – Hệ thống luận cứ:

  + Số lượng vũ khí hạt nhân đang tàng trữ có thể tiêu diệt tất cả các hành tinh đang xoay quanh Mặt Trời, cộng thêm bốn hành tinh khác nữa và phá huỷ thế thăng bằng của hệ Mặt Trời;

  + Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân làm mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn của toàn thế giới. Dẫn chứng: so sánh giữa chi phí cho các lĩnh vực xã hội, cứu trợ y tế, hỗ trợ phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm, giáo dục… với chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang, vũ khí hạt nhân từ đó chứng tỏ tính chất điên cuồng, phi lí của các hoạt động này;

  0
  2021-07-12T10:52:05+00:00

  Luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản

  – Luận điểm: nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa, toàn thể loài người và sự sống trên trái đất, vì vậy cần đấu tranh cho hòa bình, ngăn chặn, xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân, nhiệm vụ thiết thực, cấp bách của mỗi người, toàn thể loài người

   – Hệ thống luận điểm

        + Nguy cơ khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thế giới

        + Đấu tranh chống lại và xóa bỏ nguy cơ này vì một thế giới hòa bình là nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại

  – Hệ thống luận cứ

        + Kho vũ khí hạt nhân đang được tàng trữ có khả năng hủy diệt trái đất và các hành tinh khác

        + Chiến tranh hạt nhân không chỉ đi ngược lại lí trí loài người mà còn ngược lại lí trí tự nhiên, phản lại sự tiến hóa

        + Tất cả nhân loại phải có nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, đấu tranh vì một thế giới hòa bình

      + Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân làm mất khả năng sống tốt đẹp hơn của toàn thế giới.

  Dẫn chứng: so sánh giữa chi phí cho các lĩnh vực xã hội, cứu trợ y tế, hỗ trợ phát triển, sản xuất lương thực, thực phẩm, giáo dục…

      + Với chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang, hạt nhân

      + Chạy đua vũ trang đi ngược lại quy luật tiến hóa nhân loại

      + Tất cả cần ngăn chặn chiến tranh, chạy đua vũ trang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )