Câu 1: kết quả & ý nghĩa cách mạng Nga (1905-1907)? Câu 2: so sánh những điểm giống và khác nhau giữa cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lậ

Question

Câu 1: kết quả & ý nghĩa cách mạng Nga (1905-1907)?
Câu 2: so sánh những điểm giống và khác nhau giữa cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
Câu 3: giải thích đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Mỹ, Đức
Câu 4: nêu đặc điểm tình hình của Nhật cuối thế kỷ XIX có gì giống và khác nhau với tình hình chung của các nước trong khu vực Châu Á và Việt Nam
Câu 5: trong các cuộc cách mạng tư sản, cuộc cách mạng nào là triệt để nhất? vì sao?
Câu 6: đầu thế kỷ XX nước Mỹ được xem là “ông vua công nghiệp” ? vì sao?
Câu 7: kết quả, ý nghĩa & hạn chế của cách mạng Tân Hợi năm 1911?
Câu 8: ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Paris?
Câu 9: vì sao cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á?
Câu 10: kể tên các thành tựu về cách mạng công nghiệp?
PLEASE HELP MEEEEEEEE :< LOVE YOU SO MUCHHHHHHH <3 moahhh

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-06T17:55:54+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:57:01+00:00

  Câu5:

  Trong tất cả các cuộc CMTS thì cuộc CMTS Pháp là triệt để nhất vì:

  CM đã lật đổ chế độ phong kiến,đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền với các chế độ quân chủ lập hiến,đỉnh cao là nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh

  CM đã xoá bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của Chủ nghĩa tư bản

  Chính quyền CM đã thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản CM và giải quyết những yêu cầu của nhân dân

  Như vậy CM đã làm được 2 nhiệm vụ dân tộc(lật đổ chế độ phong kiến) và dân chủ(ruộng đất cho nhân dân)

  0
  2021-09-06T17:57:43+00:00

  Câu 1:

  * Kết quả:
  Cuộc khởi nghĩa thất bại năm 1907.
  * Ý nghĩa:
  Dáng đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản.
  -Làm suy yếu chế đọ nga hoàng.
  -Là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa năm 1917.
  -Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng đân tộc ở các nước thuoocj địa và phụ thuộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )