Câu 1: Luật pháp thời Lê Sơ có những nội dung tiến bộ gì? Nội dung nào tiến bộ nhất? Vì sao Câu 2:Nêu những hiểu biết của em về nền giáo dục thời Lê

Question

Câu 1: Luật pháp thời Lê Sơ có những nội dung tiến bộ gì? Nội dung nào tiến bộ nhất? Vì sao
Câu 2:Nêu những hiểu biết của em về nền giáo dục thời Lê Sơ
Câu 3: Nền kinh tế nước ta từ thế kỉ XVI – XVIII phát triển ntn? Văn hóa nước ta từ tk XVI-XVIII có những gì đặc biệt? Nhận xét nền văn hóa nào tồn tại cho đến ngày nay

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-10-10T08:07:36+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:09:06+00:00

  Câu 1: – Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế
  – Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  – Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
  – Hạn chế phát triển nô tì
  – Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức

  Câu 2:

  – Dưới thời Lê sơ nền giáo dục của Đại Việt rất phát triển. Trong vòng một thế kỉ, nhà Lê sơ đã tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên. “Khoa cử các đời thịnh nhất là đời vua Lê Thánh Tông. Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, trong nước không để sót nhân tài, triều đình không dùng lầm người kém”.

  – Nhà nước sớm quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài. Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã cho dựng lại Quốc tử giám ở Thăng Long, mở trường học ở các lộ. Ở các đạo, phủ đều có trường công.

  – Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho.

  0
  2021-10-10T08:09:21+00:00

  Câu 1 :

  Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới mang tên là Quốc triều hình luật (thường gọi là  luật Hồng Đức).

  – Nội dung chính của bộ luật là bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc; bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến. Đặc biệt bộ luật có những điều luật bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

  Câu 2 :

  Ngay sau khi lên ngôi vua, Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long, mở trường học ở các lộ, mở khoa thi và cho phép người nào có học đều được dự thi. Đa số dân đều có thể đi học, đi thi trừ những kẻ phạm tội và làm nghề ca hát. Ở các đạo, phủ có trường công. Nhà nước tuyển chọn người giỏi, có đạo đức để làm thầy giáo. Nội dung học tập thi cử là các sách của đạo Nho. Thời Lê sơ, Nho giáo chiếm địa vị độc tôn ; Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế. Thời Lê sơ (1428 – 1527) tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên. Riêng thời vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497) tổ chức được 12 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên..

  Câu 3 :

  –       Từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVII, nông nghiệp sa sút, mất mùa đói kém liên miên, bị chiến tranh tàn phá

  –       Từ nửa sau thế kỷ XVII, tình hình chính trị ổn định, nông nghiệp ở  Đàng Trong và Đàng Ngoài phát triển:

  +         Ruộng đất ở cả 2 đàng mở rộng, nhất là ở Đàng Trong.

  +         Thủy lợi được củng cố.

  +         Giống cây trồng ngày càng phong phú.

  +         Kinh nghiệm sản xuất được đúc kết.

  –       Từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVII, nông nghiệp sa sút, mất mùa đói kém liên miên, bị chiến tranh tàn phá

  –       Từ nửa sau thế kỷ XVII, tình hình chính trị ổn định, nông nghiệp ở  Đàng Trong và Đàng Ngoài phát triển:

  +         Ruộng đất ở cả 2 đàng mở rộng, nhất là ở Đàng Trong.

  +         Thủy lợi được củng cố.

  +         Giống cây trồng ngày càng phong phú.

  * Chúc cậu học tốt !!! Nhớ tick cho mik 5 sao , 1 cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )