Câu 1:Một người đi xe đạp trong 2 giờ đi được 30 km. Nếu muốn đi hết quạng đường dài 60 km thì cần bao nhiêu thời gian ? Câu 2 : Một đề kiểm tra trắc

Question

Câu 1:Một người đi xe đạp trong 2 giờ đi được 30 km. Nếu muốn đi hết quạng đường dài 60 km thì cần bao nhiêu thời gian ?
Câu 2 : Một đề kiểm tra trắc nghiệm có 40 câu hỏi . Việt làm đúng 70% số câu.
a. Việt đã làm sai mấy câu ?
b. Nếu 1 câu đúng được 3 điểm . Việt sẽ được mấy điểm ?
Gi úp mik nha mn. mik sẽ vote, cảm ơn và ctrlhn

in progress 0
Katherine 1 tuần 2021-11-30T15:38:04+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:39:18+00:00

  Câu 1:

               Bài làm 

   Trong một giờ người đi xe đạp đi được quãng đường là:

                 30:2=15(km)

  Quãng đường dài 60 km cần số giờ là :

                   60:15=4 ( giờ)

                            Đáp số: 4 giờ 

  Câu 2:

         a) Việt đã làm sai 12 câu

         b) Nếu một câu được 3 điểm vậy Việt sẽ được 84 điểm 

          Cho chị xin ctlhn nhé !

   

  0
  2021-11-30T15:39:35+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: 4 giờ

  Câu 2: 

  a/ 12 câu

  b/ 84 điểm

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1

   Vận tốc của người đó:

      v=s/t=30/2=15km/h

   Muốn đi quãng đường dài 60km thì người đó cần đi trong số giờ:

      t=s/v=60/15=4 giờ

         Đáp số: 4 giờ

  Câu 2

  a/ Số câu Việt làm đúng:

          40*70%=28 (câu)

      Số câu Việt làm sai:

          40-28=12 (câu)

  b/ Nếu 1 câu được 3 điểm, Việt sẽ được số điểm:

          28*3=84 (điểm)

              Đáp số: a/ 12 câu sai; b/ 84 điểm

  ~Hok tốt nhé~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )