Câu 1: Một tụ diện có ghi 20uF -50V, mắc vào một nguồn diện xoay chiêu. 50V 50HZ a. Tính dung kháng cua tu diên? b. Neu mắc tu diện trên vào nguôn một

Question

Câu 1: Một tụ diện có ghi 20uF -50V, mắc vào một nguồn diện xoay chiêu.
50V 50HZ
a. Tính dung kháng cua tu diên?
b. Neu mắc tu diện trên vào nguôn một chiều có hiệu diện thế 50V thì tụ có tác dụr-
Саu 2:
Nêu su giông và khác nhau khi su dụng diôt tiếp mặt và tirixto?

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-08-25T07:32:10+00:00 1 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:33:51+00:00

  Đáp án:

  Nếu mắc tụ điện vào nguồn một chiều thì tụ có tác dụng ngăn cản dòng điện một chiều và tích điện trong tụ

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  1. Dung kháng của tụ: \({X_C} = \frac{1}{{2\pi fC}} = 159,15(\Omega )\)

  2. Nếu mắc tụ điện vào nguồn một chiều thì tụ có tác dụng ngăn cản dòng điện một chiều và tích điện trong tụ

  Câu 2: 

  Giống nhau: đều được dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

  Khác nhau: điôt tiếp mặt không có điều khiển còn tirixto chỉnh lưu có tiếp mặt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )