Câu 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào? A. Đồng bằng Hoa Bắc. B. Đồng bằng Hoa Nam. C. Đồng bằng châu

Question

Câu 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?
A. Đồng bằng Hoa Bắc.
B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.
D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà.
Câu 2: Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?
A. Thời Xuân Thu – Chiến Quốc.
B. Thời tam quốc.
C. Thời Tây Tấn.
D. Thời Đông Tấn.
Câu 3: Những thành thị đầu tiên của người Ấn Độ xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
A. 1000 năm TCN
B. 1500 năm TCN
C. 2000 năm TCN
D. 2500 năm TCN
Câu 4: Những thành thị cổ nhất của người Ấn xuất hiện ở đâu?
A. Lưu vực sông Ấn.
B. Lưu vực sông Hằng.
C. Miền Đông Bắc Ấn.
D. Miền Nam Ấn.
Câu 5: Vương quốc Ma-ga-da xuất hiện ở khu vực nào của Ấn Độ
A. Hạ lưu sông Hằng.
B. Thương lưu sông Hằng.
C. Hạ lưu sông Ấn.
D. Thượng lưu sông Ấn.
Câu 6: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt đó là:
A. Mùa khô và mùa hanh.
B. Mùa khô và mùa mưa.
C. Mùa khô và mùa xuân.
D. Mùa thu và mùa hạ.

in progress 0
Hailey 4 tuần 2021-07-09T23:03:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:04:36+00:00

  ????phamankhang14@???? 

  Câu 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?

  A. Đồng bằng Hoa Bắc.(254 TCN)

  B. Đồng bằng Hoa Nam.

  C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.

  D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà.

  Câu 2: Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?

  A. Thời Xuân Thu – Chiến Quốc.(157 TCN)

  B. Thời tam quốc.

  C. Thời Tây Tấn.

  D. Thời Đông Tấn

   Câu 3: Những thành thị đầu tiên của người Ấn Độ xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

  A. 1000 năm TCN

  B. 1500 năm TCN

  C. 2000 năm TCN

  D. 2500 năm TCN

  Câu 4: Những thành thị cổ nhất của người Ấn xuất hiện ở đâu?

  A. Lưu vực sông Ấn.

  B. Lưu vực sông Hằng.

  C. Miền Đông Bắc Ấn.

  D. Miền Nam Ấn.

  Câu 5: Vương quốc Ma-ga-da xuất hiện ở khu vực nào của Ấn Độ

  A. Hạ lưu sông Hằng.

  B. Thương lưu sông Hằng.

  C. Hạ lưu sông Ấn.

  D. Thượng lưu sông Ấn.

  Câu 6: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt đó là

  A. Mùa khô và mùa hanh.

  B. Mùa khô và mùa mưa.

  C. Mùa khô và mùa xuân.

  D. Mùa thu và mùa hạ.

  kết quả thống nhất

  1. A

  2. A

  3. D

  4. A

  5. A

  6. B

  ???? ???? ????chúc bạn học tốt nhé – study well :)???? ???? ????

  0
  2021-07-09T23:04:40+00:00

  $Huy Voân$

  Câu 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?

  A. Đồng bằng Hoa Bắc.

  B. Đồng bằng Hoa Nam.

  C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.

  D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà.

  Câu 2: Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?

  A. Thời Xuân Thu – Chiến Quốc.

  B. Thời tam quốc.

  C. Thời Tây Tấn.

  D. Thời Đông Tấn.

  Câu 3: Những thành thị đầu tiên của người Ấn Độ xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

  A. 1000 năm TCN

  B. 1500 năm TCN

  C. 2000 năm TCN

  D. 2500 năm TCN

  Câu 4: Những thành thị cổ nhất của người Ấn xuất hiện ở đâu?

  A. Lưu vực sông Ấn.

  B. Lưu vực sông Hằng.

  C. Miền Đông Bắc Ấn.

  D. Miền Nam Ấn.

  Câu 5: Vương quốc Ma-ga-da xuất hiện ở khu vực nào của Ấn Độ

  A. Hạ lưu sông Hằng.

  B. Thương lưu sông Hằng.

  C. Hạ lưu sông Ấn.

  D. Thượng lưu sông Ấn.

  Câu 6: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt đó là:

  A. Mùa khô và mùa hanh.

  B. Mùa khô và mùa mưa.

  C. Mùa khô và mùa xuân.

  D. Mùa thu và mùa hạ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )