Câu 1. Nguyên nhân trực tiếp của việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là Pháp lấy cớ A. bảo vệ đạo Gia Tô. B. bảo vệ quân Pháp ở Đông Dương. C. bảo vệ

Question

Câu 1. Nguyên nhân trực tiếp của việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là Pháp lấy cớ
A. bảo vệ đạo Gia Tô.
B. bảo vệ quân Pháp ở Đông Dương.
C. bảo vệ đồng minh Pháp ở Đông Nam Á.
D. mượn Việt Nam làm bàn đạp để tấn công Trung Quốc.
Câu 2. Sau khi kí hiệp ước Nhâm Tuất lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế, thực dân Pháp đã
A. chiếm luôn các tỉnh Nam Trung Kỳ.
B. chiếm luôn các tỉnh miền Đông Nam Kỳ.
C. chiếm luôn các tỉnh miền Tây Nam Kỳ.
D. đánh thẳng ra Huế, buộc triều đình Nguyễn đầu hàng.
Câu 3. Pháp chọn Đà Nẵng là nơi nổ súng xâm lược Việt Nam đầu tiên để thực hiện chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” vì đó là nơi có
A. cảng biển, khoảng cách địa lí gần với Huế nhất.
B. cảng biển, dân cư thưa thớt dễ dàng chiếm thế chủ động.
C. sân bay và dân cư thưa thớt dễ dàng chiếm thế chủ động.
D. nhiều người theo đạo Gia Tô nên dễ dàng dụ dỗ mua chuộc.
Câu 4. Để có đội ngũ hỗ trợ đắc lực cho công cuộc bóc lột về kinh tế ở Việt Nam lâu dài, thực dân Pháp đã
A. đưa dân Pháp sang Việt Nam.
B. bắt người châu Phi đưa sang Việt Nam.
C. sử dụng lại đội ngũ quan lại của nhà Nguyễn.
D. mở trường học đào tạo đội ngũ tay sai cấp tốc các loại.
Câu 5. Chính sách đối nội, đối ngoại được cho là lỗi thời của nhà Nguyễn là
A. cầu viện nhà Thanh; đàn áp nhân dân.
B. đàn áp và bóc lột nhân dân; cầu viện nhà Thanh.
C. tích cực lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp.
D. đàn áp và bóc lột nhân dân; thương lượng với thực dân Pháp

in progress 0
Abigail 4 tuần 2021-11-10T21:08:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:09:19+00:00

  Câu 1:A

  Câu 2:C

  Câu 3:A

  Câu 4:D

  Câu 5:D

  0
  2021-11-10T21:10:08+00:00

  Câu1:A

  Câu2:B

  Câu3:A

  Câu4:D

  Câu5:D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )