Câu 1 những đặc trưng nào sau đây của đơn chất nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân A nhiệt độ nóng

Question

Câu 1 những đặc trưng nào sau đây của đơn chất nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
A nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi
B tỉ khối
C số lớp electron
D số electron lớp ngoài cùng

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-08-23T06:43:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:44:40+00:00

  Câu 1: Những đặc trưng nào sau đây của đơn chất nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

  A.Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi

  B.Tỉ khối

  C.Số lớp electron

  D.Số electron lớp ngoài cùng

  Đáp án: D

  Vì đặc trưng số electron lớp ngoài cùng của đơn chất nguyên tử sẽ biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của diện tích hạt nhân

   

  0
  2021-08-23T06:45:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đáp án D

  giải thích các bước giải

  đặc trưng số electron lớp ngoài cùng của đơn chất nguyên tử sẽ biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của diện tích hạt nhân

  ⇒ chọn D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )