Câu 1: Nước Pháp lấy lí do gì để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta? Nước Pháp đã đề ra kế hoạch xâm lược nước ta như thế nào? Câu 2: Những c

Question

Câu 1: Nước Pháp lấy lí do gì để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta? Nước Pháp đã đề ra kế hoạch xâm lược nước ta như thế nào?
Câu 2: Những chính sách thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở miền Nam?

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-01T10:57:22+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T10:59:00+00:00

  Cầu 1 :

  Nước Pháp lấy lí do bảo vệ những người theo đạo Thiên Chúa trước chính sách ” Cấm đạo giết đạo” của nhà Nguyễn để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ở nước ta. 

  Kế hoạch của nước Pháp có tên là Đờ Lát Đơ Tátxinhi

  Sau thất bại ở biên giới vào năm 1950 đã khiến cho cục diện của thực dân Pháp thay đổi kháng kể. Pháp phải thay đổi lại toàn bộ chiến thuật, đôi khi phải lùi về phòng ngự, mất hoàn toàn thế chủ động. Trong bối cảnh này, cuộc kháng chiến nước Việt Nam có chuyển biến tích cực nâng lên vị thế trên trường quốc tế.

  Nước Việt Nam nhận được sự ủng hộ của cộng đồng nhiều nước trên thế giới nên khí thế chiến đấu càng cao. Năm 1950, nước ta nhận được viện trợ của nước Trung Quốc. Trước tình thế đó, Pháp buộc phải cầu viện trợ từ Mỹ mới tiếp tục giữ thế thượng phong ở các nước Đông Nam Á. Mỹ đồng ý giúp đỡ Mỹ tấn công Đông Dương khiến cho chiến tranh bùng nổ khắp nơi.

  Câu 2 :

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )