Câu 1 Sau khi ký hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta triều đình nhà Nguyễn có sự chia rẽ tình ta phải theo em Tôn Thất T

Question

Câu 1
Sau khi ký hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta triều đình nhà Nguyễn có sự chia rẽ tình ta phải theo em Tôn Thất Thuyết thuộc phái nào

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-08-18T16:40:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:41:55+00:00

  Tôn Thất Thuyết thuộc phái chủ chiến, chủ trương cùng nhân dân tiếp tục chiến đấu chống giặc

  0
  2021-08-18T16:42:25+00:00

    Sau khi kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã có sự chia rẽ tình phái. Tôn Thất Thuyết đại diện phái chủ chiến, chủ trương cùng nhân dân tiếp tục chiến đấu chống Pháp, dành lại độc lập dân tộc.

          @lminhanh337 gửi bạn

               * chúc bạn học tốt *

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )