Câu 1: Sự phát tán hạt giống ở những vùng cây chủ yếu được thực hiện như thế nào? Câu 2: Nêu giải pháp để khắc phục những khó khăn do thời tiết gây ra

Question

Câu 1: Sự phát tán hạt giống ở những vùng cây chủ yếu được thực hiện như thế nào?
Câu 2: Nêu giải pháp để khắc phục những khó khăn do thời tiết gây ra với ngành nông nghiệp nhiệt đới (lấy kinh nghiệm ở Isareal)

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-08-18T22:42:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:43:32+00:00

  : Nêu giải pháp để khắc phục những khó khăn do thời tiết gây ra với ngành nông nghiệp nhiệt đới (lấy kinh nghiệm ở Isareal

  Làm thuỷ lợi, trồng cây che phủ đất.

  – Phòng chống thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán.

  – Phòng trừ sâu bênh có hại cho cây trồng, vật nuôi

               mình lm câu 2

  câu 1;

  Sự phát tán hạt giống ở những vùng cây chủ yếu được thực hiện như thế nào?

  Có 3 cách phát tán:

  + Phát tán nhờ gió

  +- Phát tán nhờ động vật

  +Tự phát tán

  ⇒ Con người cũng giúp rất nhiều cho sự phát tán của và hạt bằng nhiều cách. Kết quả là các loài cây được phân bố ngày càng rộng và phát triển khắp nơi. 

  MONG BN CHO CÂU TLHN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )