Câu 1: Sự sinh sản của cá giống ếch ở điểm nào? a) Thụ tinh ngoài b) Có hiện tượng ghép đôi. c) Số trứng ít. d) Hô hấp bằng mang. e) Cả a và b. Câu 2:

Question

Câu 1: Sự sinh sản của cá giống ếch ở điểm nào?
a) Thụ tinh ngoài
b) Có hiện tượng ghép đôi.
c) Số trứng ít.
d) Hô hấp bằng mang.
e) Cả a và b.
Câu 2: Sự sinh sản của ếch khác cá ở điểm nào?
a) Thụ tinh ngoài.
b) Có hiện tượng ghép đôi.
c) Số trứng ít.
d) Hô hấp bằng mang.
e) Cả b và c.
Câu 3: Cấu tạo của nòng nọc giống cá ở những điểm:
a) Đuôi dài, hô hấp bằng mang.
b) Có cơ quan đường bên.
c) Hệ tuần hoàn một vòng, tim hai ngăn.
d) Cả a và c.
Câu 4: Hãy điền vào chỗ trống những từ, cụm từ thích hợp :
Ếch cái đẻ đến đâu ếch đực ngồi trên …..(1)……… đến đó. Sự thụ tinh diễn ra bên ngoài cơ thể nên được gọi là sự…..(2)….. Trứng nổi thành từng đám rồi nở thành….(3)… Sự phát triển của ếch trải qua quá trình có…..(4)….
Câu 5: Quá trình hô hấp của ếch được thực hiện nhờ:
a) Sự nâng hạ của thềm miệng.
b) Sự đóng mở của xương nắp mang.
c) Sự co giãn của cơ liên sườn.
d) Cả a và b.
Câu 6: Ếch là động vật có nhiệt độ như thế nào so với môi trường sống?
a) Nhiệt độ thay đổi phụ thuộc vào môi trường sống.
b) Nhiệt đô không phụ thuộc vào môi trường sống.
c) Cả a và b.
Câu 7: Ếch có mấy hình thức di chuyển?
a) 1 c) 3
b) 2 d) 4
Câu 8 Phổi thằn lằn hoàn chỉnh hơn phổi ếch ở chỗ:
a) Số vách ngăn mặt trong phổi nhiều hơn.
b) Sự xuất hiện của các cơ giữa sườn.
c) Không có sự hô hấp bằng da.
d) Cả a, b,c.
Câu 9: Động tác hô hấp của thằn lằn được thực hiện bằng cách:
a) Nâng, hạ của thềm miệng.
b) Thay đổi thể tích lồng ngực do sự co giãn của cơ liên sườn.
c) Cả a và b đúng.
d) Cả a và b sai.
Câu 10: Tim thằn lằn giống tim ếch ở chỗ:
a) Tâm thất có thêm vách ngăn hụt.
b) Máu giàu oxi.
c) Tim có 3 ngăn( 2 tâm nhĩ và một tâm thất).
d) Cả 3 câu trên sai.
Câu 11: Máu pha đi nuôi cơ thể ở thằn lằn và ếch là:
a) Sự pha trộn giữa máu đỏ tươi và máu đỏ thẫm.
b) Sự pha trộn giữa máu và khí oxi.
c) Sự pha trộn giữa máu và khí cacbonic.
d) Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 12: Nước tiểu của thằn lằn đặc, có màu trắng đục, không hòa tan trong nước là do:
a) Có bóng đái lớn.
b) Có thêm phần ruột già.
c) Xoang huyệt có khả năng hấp thu nước.
d) Thằn lằn không uống nước.
Câu 13: Cơ quan sinh dục của thằn lằn khác ếch ở chỗ:
a) Thằn lằn đẻ trứng ở cạn. Ếch đẻ trứng ở nước.
b) Thằn lằn thụ tinh trong. Ếch thụ tinh ngoài.
c) Thằn lằn có cơ quan giao phối. Ếch không có cơ quan giao phối.
d) Trứng thằn lằn giàu noãn hoàng. Trứng ếch nghèo noãn hoàng.
Câu 14: Cơ quan sinh dục của thằn lằn giống ếch ở chỗ:
a) Con cái có buồng trứng, con đực có tinh hoàn.
b) Đều có cơ quan giao phối.
c) Hợp tử được hình thành do tinh trùng của con đực đến thụ tinh với trứng con cái.
d) Cả 3 câu trên đúng.
Câu 15: Trong quá trình lớn lên thằn lằn khác ếch ở chỗ:
a) Thằn lằn sống ở trên cạn. Ếch sống ở nước và cạn.
b) Thằn lằn có trứng nở trên cạn. Ếch có trứng nở dưới nước.
c) Thằn lằn phát triển qua nhiều lần lột xác. Ếch phát triển qua biến thái hoàn toàn.
d) Cả ba câu trân đều sai.

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-29T10:44:53+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:46:11+00:00

  câu 1:a

  câu2C

  câu3A

  câu 4C

  câu5A

  câu6A

  câu7B

  câu8B

  câu9B

  câu10C

  câu11A

  câu 12D

   câu13C

  câu 14D

  câu15C

  chúc bạn học tốt

  0
  2021-07-29T10:46:26+00:00

  Đáp án:1A

  2C

  3A

  5A

  6A

  7B

  8B

  9B

  10C

  11A

  12D

   13C

  14D

  15C

  mình ko biết có đúng ko và mình còn chưa làm được câu 4 mong bạn thông cảm

  bạn có thể tra trên mạng hoặc hỏi bạn bè chăng

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )