câu 1 theo em phải làm gì để phát triển khao học kĩ thuật của nước nhà ? câu 2 phải klamf gì để phát huy những mặt tích cưc đồng thời hạn chế nghứng m

Question

câu 1 theo em phải làm gì để phát triển khao học kĩ thuật của nước nhà ?
câu 2 phải klamf gì để phát huy những mặt tích cưc đồng thời hạn chế nghứng mặt tiêu cực do con người lợi dụng thành tựu khoa học kĩ thuật gây ra ?
nhanh giúp mình vờ mình cần gấp
đúng mình đánh giá 5 sao cho

in progress 0
Valentina 50 phút 2021-09-11T06:06:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:07:43+00:00

  Câu 1

  Chúng ta phải kêu gọi nhân tài ở các nước trên thế giới hoặc cử người đi du học để hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới

  Câu 2

  Những mặt tích cực thì chúng ta phải trao huân chương danh dự hoặc giải thưởng , những mặt tiêu cực thì chúng ta phải biết và tránh những mặt tiêu cực đó ra

  0
  2021-09-11T06:07:50+00:00

  -Phải học để có thể xây dựng đất nước tốt đẹp hơn văn minh hơn và phát triển trên con đường đổi mới của nước nhà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )