câu 1 theo em phải làm gì để phát triển khao học kĩ thuật của nước nhà ? câu 2 phải klamf gì để phát huy những mặt tích cưc đồng thời hạn chế nghứng m

Question

câu 1 theo em phải làm gì để phát triển khao học kĩ thuật của nước nhà ?
câu 2 phải klamf gì để phát huy những mặt tích cưc đồng thời hạn chế nghứng mặt tiêu cực do con người lợi dụng thành tựu khoa học kĩ thuật gây ra ?
nhanh giúp mình vờ mình cần gấp
đúng mình đánh giá 5 sao cho

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-11T05:33:28+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T05:35:04+00:00

    phải tham gua học hỏi để tăng cường kĩ thuật ,trong nước chia sex khoa học để mọi người cùng hiểu biết nân cao phát triển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )