Câu 1:Theo em thế nào là cách mạng công nghiệp hậu quả cách mạng công nghiệp thế kỉ 18 19 học sinh làm gì để hạn chế hậu quả trên Câu 2:nước Nga mất b

Question

Câu 1:Theo em thế nào là cách mạng công nghiệp hậu quả cách mạng công nghiệp thế kỉ 18 19 học sinh làm gì để hạn chế hậu quả trên
Câu 2:nước Nga mất bao nhiêu thời gian để từ một nước đi giày cỏ đã trở thành một đất nước có trình độ văn hóa cao đội ngũ trí thức đông đảo?
A.10 năm C.30 năm
B.20 năm D.40 năm
Câu 3:nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỷ thứ 20
A. Xóa nạn mù chữ
B. phát triển văn hóa nghệ thuật
C sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chuẩn biết
D phát triển hệ thống giáo dục quốc dân

in progress 0
Delilah 1 giờ 2021-09-10T02:37:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T02:38:46+00:00

    Câu 1: Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất, là sự thay đổi cơ bản của điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa và kỹ thuật, nó xuất hiện lần đầu tiên ở nước Anh rồi lan ra toàn thế giới. Hệ quả: làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế, song với đó những mâu thuẫn xã hội giữa các tầng lớp ngày càng gia tăng. ● Câu 2: A. ● Câu 3: A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )