Câu 1: Tình hình kinh tế Mĩ trong nhưng năm 10-Thế Kỉ XX Câu 2: Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản; Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng

Question

Câu 1: Tình hình kinh tế Mĩ trong nhưng năm 10-Thế Kỉ XX
Câu 2: Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản; Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-08-23T18:51:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:52:14+00:00

   Câu 1: Trong những năm 20 nước Mĩ bước vào thời kỳ phồn vinh, trở thành trung tâm kinh tế và tài chính số một thế giới. năm 1928, Mĩ đứng đầu thế giới về nhiều ngành công nghiệp như xe hơi, dâu mỏ, thép,… và nắm 60% dự trữ vàng thế giới. Chú trọng cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pjaps sản xuất dây chuyenf nhằm nâng cấp năng xuất và tăng cường độ lao động

   Câu 2: 

    – Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã giáng 1 đòn nặng nề vào nền kinh tế Nhật. Với cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân sự hóa đất nước phát động chiến tranh xâm lược để thoát khỏi khủng hoảng

    – Biện pháp: Nhật Bản lại tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới, đó là việc thiết lập chế độ độc tài phát xít – nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất. Các nước này chủ trương phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới.

  0
  2021-08-23T18:52:31+00:00

  Tình hình kinh tế Mĩ trong nhưng năm 10-Thế Kỉ XX:   Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong những năm 20, nước Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, trở thành trung tâm kinh tế và tài chính số một của thế giới.

  – Năm 1928, Mĩ chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới, đứng đầu thế giới về nhiều ngành công nghiệp như xe hơi, dầu mỏ, thép… và nắm 60% dự trữ vàng của thế giới.

  – Nước Mĩ chú trọng cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền nhằm nâng cao năng suất và tăng cường độ lao động của công nhân.

  – Do bị áp bức bóc lột và nạn phân biệt chủng tộc, phong trào công nhân phát triển ở nhiều bang trong nước. Tháng 5 – 1921, Đảng Cộng sản Mĩ thành lập, đánh dấu sự phát triển của phong trào công nhân Mĩ

  Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản; Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng 

  Nhật Bản:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933

  – Nền kinh tế Nhật bản bị thiệt hại nặng nề do cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

  + Công nghiệp giảm 32%; ngoại thương giảm 80%, 3 triệu người thất nghiệp.

  + Cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân diễn ra quyết liệt.

   

  Biện pháp:

  Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và giải quyết khó khăn về nguyên liệu và thị trường, Chính phủ Nhật Bản cho tăng cường chính sách quân sự hóa và gây chiến tranh xâm lược:

  – Khởi đầu chiếm Trung Quốc, sau đó là Châu Á và toàn thế giới.

  – Hình thành lò lửa chiến tranh ở châu Á – Thái Bình Dương.

  – Thập niên 1930, thiết lập chế độ phát xít, sử dụng bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ.


  5 Sao nhé 😀

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )