Câu 1: trình bày ngắn gọn sự hình thành các nhóm đá chính trên Trái đất. Mối quan hệ giữa 3 nhóm đá trên? Câu2: thủy quyển có tác động như thế nào đến

Question

Câu 1: trình bày ngắn gọn sự hình thành các nhóm đá chính trên Trái đất. Mối quan hệ giữa 3 nhóm đá trên?
Câu2: thủy quyển có tác động như thế nào đến thạch quyển và thổ nhưỡng quyển ?

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-09-27T12:25:52+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:27:32+00:00

  Andesit – Đá núi lửa trung tính
  Anorthosit – đá siêu mafic thành phần chủ yếu là plagiocla
  Aplit – đá magma xâm nhập hạt rất mịn [1]
  Basalt – đá núi lửa thành phần mafic
  Adakit – nhóm đá basalt chứa một lượng tương đối nhỏ các nguyên tố vết yttri và ytterbi
  Hawaiit – nhóm đá basalt hình thành quần đảo đại dương (điểm nóng)
  Icelandit
  Picrit
  Basanit – đá núi lửa thành phần mafic; thực chất là bazan chưa bão hòa silica
  Boninit – bazan nhiều đặc trưng bởi pyroxen
  Carbonatit – đá magma hiếm gặp chứa hơn 50% các khoáng vật carbonat
  Charnockit – Loại ít gặp của granit chứa pyroxen
  Enderbit – một dạng của charnockit
  Dacit – đá núi lửa thành phần felsic đến trung tính chứa nhiều sắt
  Diabaz hay dolerit – đá magma xâm nhập mafic hình thành trong các dyke hoặc Sill
  Diorit – đá magma xâm nhập trung tính hạt thô có thành phần chủ yếu là plagiocla, pyroxen hoặc/và amphibol
  Dunit – an ultramafic cumulate rock composed of olivine and accessories
  Essexit – đá magma mafic chưa bão hòa silica (thực chất là gabro chứa foid)
  Foidolit – đá magma chứa hơn >90% khoáng vật feldspathoid
  Gabbro – đá magma xâm nhập hạt thô chứa pyroxen và plagiocla, thành phần cơ bản tương tự basalt
  Granit – đá magma xâm nhập hạt thô chứa orthocla, plagiocla và thạch anh
  Granodiorit – đá magma xâm nhập giống granit nhưng thành phần plagiocla > orthocla, hay là một dạng trung gian giữa diorit và granit
  Granophyr – đá xâm nhập nông có thành phần giống granit
  Harzburgit – một dạng của peridotit; an ultramafic cumulate rock
  Hornblendit – a mafic or ultramafic cumulate rock dominated by >90% hornblende
  Hyaloclastit – đán núi lửa thành phần chủ yếu là thủy tinh và tuff thủy tinh
  Icelandit – đá núi lửa
  Ignimbrit – đá núi lửa mảnh vụn
  Ijolit – đá xâm nhập bão hòa silica rất hiếm gặp

  Đá phiến sét Limey phủ lên đá vôi. cao nguyên Cumberland, Tennessee
  Kimberlit – đá núi lửa siêu mafic hiếm gặp và là nguồn cung cấp kim cương
  Komatiit – đá núi lửa siêu mafic cổ
  Lamproit – đá núi lửa giàu natri
  Lamprophyr – đá xâm nhập siêu mafic giàu natri chủ yếu là phenocryst trên nền feldspar
  Latit – dạng của andesit không bão hòa silica
  Lherzolit – đá siêu mafic, thực chất là peridotit
  Monzogranit – granit chưa bão hòa silica với <5% thạch anh chuẩn
  Monzonit – đá xâm nhập sâu với <5% thạch anh chuẩn
  Nephelin syenit – đá xâm nhập sâu chưa bão hòa silica với nephelin thay thế orthocla
  Nephelinit – đá xâm nhập sâu chưa bão hòa với >90% nephelin
  Norit – gabro chứa hypersthen
  Obsidian – một loại thủy tinh núi lửa
  Pegmatit – đá xâm nhập (hoặc đá biến chất) có các tinh thể lớn
  Peridotit – đá siêu mafic xâm nhập sâu hoặc cumulate rock thành phần chiếm >90% olivin
  Phonolit – đá núi lửa chưa bão hòa silica; tương tự nephelin syenit
  Picrit – bazan chứa olivin

  Quartzit
  Porphyry – thường là loại đá kiểu granit với kiến trúc porphyr
  Pseudotachylit – thủy tinh hình thành từ sự tan chảy trong đứt gãy bởi sự ma sát
  Đá bọt (Pumice) – đá núi lửa hạt mịnh có nhiều lỗ hổng
  Pyroxenit – đá xâm nhập sâu hạt thô chiếm >90% pyroxen
  Diorit thạch anh – diorit hơn >5% thạch anh
  Monzonit thạch anh – đá xâm nhập sâu trung tính, một dạng monzonit với 5-10% thạch anh
  Rhyodacit – đá núi lửa thành phần felsic, một dạng trung gian giữa rhyolit và dacit
  Rhyolite – đá núi lửa thành phần felsic
  Comendit – rhyolit peralkaline
  Pantellerit – rhyolit-rhyodacit kiềm với các ban tinh amphibol
  Scoria – đá núi lửa mafic nhiều lỗ hổng
  Sovit – đá carbonatit hạt thô
  Syenit – đá núi lửa sâu thành phần chính là fenspat orthocla; một dạng của granitoid
  Tachylyt – giống thủy tinh bazan
  Tephrit – đá núi lửa chưa bão hòa silica
  Tonalit – granitoid nhiều plagiocla
  Trachyandesit – đá núi lửa kiềm trung gian
  Benmoreit – trachyandesit natri
  Basaltic trachyandesit
  Mugearit – trachyandesit bazan natri
  Shoshonit – trachyandesit bazan kali
  Trachyt – đá núi lửa chưa bão hòa silica; thực chất là rhyolit chứa feldspathoid
  Troctolit – đá magma xâm nhập sâu siêu mafic chứa olivin, pyroxen và plagioclas
  Trondhjemit – một dạng của tonalit với fenspat là oligocla
  Tuff – đá núi lửa hạt mịn được tạo thành từ tro núi lửa
  Websterit – một dạng của pyroxenit, có thành phần clinoproxen và orthopyroxen
  Wehrlit – đá xâm nhập sâu siêu mafic, một dạng của peridotit, có thành phần gồm olivin v

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )