Câu 1: Trong chương trình Toán 7, em đã học các chương nào? Hãy trọng tâm kiến thức cần nhớ của 3 chương em thích. Câu 2: So sánh sự giống và khác nha

Question

Câu 1: Trong chương trình Toán 7, em đã học các chương nào? Hãy trọng tâm kiến thức cần nhớ của 3 chương em thích.
Câu 2: So sánh sự giống và khác nhau của 3 TH tam giác = n và các TH = n của tam giác vuông
Câu 3: Nêu hiểu biết của em về tam giác đều, t. giác cân và t. giác vg.
Help me!!!

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-08-07T20:05:31+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:06:35+00:00

  Đáp án:

   câu 1:Chương 3: Thống kê

  Toán thống kê là một dạng toán mà sau này các bạn sẽ gặp nhiều trong cuộc sống. Hiện nay có rất nhiều các lĩnh vực khoa học kỹ thuật sử dụng kiến thức về Toán thống kê. Trong chương trình Đại số 7, học sinh sẽ được tiếp cận đến các khái niệm cơ bản về thống kê, bao gồm thu thập số liệu thống kê, tần số và biết cách biểu diễn thống kê trên biểu đồ. 

  Chương 4: Biểu thức Đại số

  Học sinh học về khái niệm biểu thức đại số; giá trị của một biểu thức đại số; đơn thức, đơn thức đồng dạng; đa thức và phép toán với đa thức; đa thức một biến; nghiệm của đa thức một biến. Đây cũng là tiền đề cho chương trình Toán lớp 8. 

  hình học Chương 1: Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song

  Học sinh được học khái niệm, dấu hiệu hai đường thẳng vuông góc hoặc song song. Đây là kiến thức khá đơn giản. Ngoài ra, các bạn cần nắm được tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song để áp dụng giải nhiều bài tập toán.

   Câu 2:

   Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông.

  – Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (c.g.c)

  – Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g).

  – Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g).

  – Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác thường là:
  Cạnh – cạnh – cạnh: Nếu ba cạnh của tam giác này = ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó  =  nhau.
  Cạnh – góc – cạnh: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này = hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó = nhau
  Góc – cạnh – góc: Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này = một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó = nhau.

  Câu 3:– Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau, hai cạnh này được gọi là hai cạnh bên. Đỉnh của một tam giác cân là giao điểm của hai cạnh bên. Góc được tạo bởi đỉnh được gọi là góc ở đỉnh, hai góc còn lại gọi là góc ở đáy

  Tam giác vuông cân vừa là tam giác vuông, vừa là tam giác cân hay nói cách khác tam giác vuông là tam giác có 2 cạnh vuông góc và bằng nhau.

  Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau

  Xin câu trả lời hay nhất cần lên hạng ạ !!! em cảm ơn!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )