Câu 1 :trong số các chất dưới đây chất nào là hợp chất chất nào là đơn chất và tính phân tử khối của các chất đó _ a) khí Ozon có phân tử gồm 3 O _ b

Question

Câu 1 :trong số các chất dưới đây chất nào là hợp chất chất nào là đơn chất và tính phân tử khối của các chất đó
_ a) khí Ozon có phân tử gồm 3 O
_ b ) Sắt ( II ) clorua có phân tử gồn 1 Fe và 2 C1
* biết O-16đvC ; CL-35,5đvC ; Fe-56đvC
Câu 2 : Hợp chất chia làm 2 loại lớn là :
A. Kim loại và á kim
B. Phi kim và kim cương
C. Phi kim và kim loại
D. vô cơ và hữu cơ
[ làm đúng , nhanh nhất = vote 5* ]

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-07-07T15:06:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:07:36+00:00

  Câu 1:

  `a,`

  `O_3` là đơn chất

  `M_{O_3}=3.16=48(g//mol)`

  `b,`

  `FeCl_2` là hợp chất

  `M_{FeCl_2}=56+2.35,5=127(g//mol)`

  Câu 2:

  Chọn `D` vô cơ và hữu cơ

  Vô cơ là cách hợp chất không có `C,H`

  Hữu cơ có `C` và `H`

  0
  2021-07-07T15:07:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Khí ozon là đơn chất vì nó chỉ được cấu tạo từ nguyên tố O 

  CTHH : $O_3$ 

  PTK = $3$ . $16$ = $48$ ( đvC) 

  b) Sắt (`II`) clorua là hợp chất vì nó được cấu tạo từ 2 nguyên tố trở lên 

  CTHH : $FeCl_2$ 

  PTK = $56$ + $2$ . $35,5$ = 127 (đvC)

  Câu 2: D 

  Hợp chất vô cơ là các hợp chất không có `C` ; `H` 

  Hợp chất hữu cơ là hợp chất có `C` ; `H`

  $\text{Nocopy}$ 

  $\text{@gladbach}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )