Câu 1. Trung hòa 200ml ddH2SO4, 1M bằng 200g dd NaOH 10%. DD sau pư làm quỳ tím chuyển sang màu gì? Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 3,25g một kim loại X (hóa

Question

Câu 1. Trung hòa 200ml ddH2SO4, 1M bằng 200g dd NaOH 10%. DD sau pư làm quỳ tím chuyển sang màu gì?
Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 3,25g một kim loại X (hóa trị II) bằng dd H2SO4 loãng thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc. Vậy X là kim loại nào?

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-14T07:52:23+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:53:30+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  \(\begin{array}{l}
  2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,2mol\\
  {m_{NaOH}} = \dfrac{{200 \times 10\% }}{{100\% }} = 20g\\
  {n_{NaOH}} = 0,5mol\\
   \to {n_{NaOH}} > {n_{{H_2}S{O_4}}} \to {n_{NaOH}}dư
  \end{array}\)

  Dung dịch sau phản ứng là: \(NaOH\) dư và \(N{a_2}S{O_4}\)

  \(NaOH\) làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

  \(N{a_2}S{O_4}\) không làm quỳ tím đổi màu.

  Câu 2:

  \(\begin{array}{l}
  X + {H_2}S{O_4} \to XS{O_4} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = 0,05mol\\
   \to {n_X} = {n_{{H_2}}} = 0,05mol\\
   \to {M_X} = \dfrac{{3,25}}{{0,05}} = 65\\
   \to X = Zn
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )