Câu 1: Vỏ trai được hình thành từ: A. Lớp sừng B. Bờ vạt áo C. Thân trai D. Chân trai Câu 2: Trai lấ

Question

Câu 1: Vỏ trai được hình thành từ:
A. Lớp sừng B. Bờ vạt áo C. Thân trai D. Chân trai
Câu 2: Trai lấy thức ăn theo kiểu thụ động. Vậy động lực chính hút nước và thức ăn vào khoang áo tới lỗ miệng là:
A. Hai đôi tấm miệng B. Ống hút C. Lỗ miệng D. Cơ khép vỏ trước và sau
Câu 3: Cơ quan hô hấp của trai sông là :
A. da B. phổi C. mang D. ống khí
Câu 4: Khi bị tấn công mực phun hỏa mù để:
A. Đuổi bắt mồi B. Tự vệ C. Tấn công D. Báo động
Câu 5: Người ta xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm vì:
A.Thân mềm đối xứng tỏa tròn B. Thân mềm, có khoang áo
C.Thân mềm có tầng keo D. Thân mềm, có vỏ đá vôi
Câu 6: Mặt ngoài của áo trai tạo ra:
A. Lớp vỏ đá vôi B. Khoang áo C. Thân trai D. Chân trai

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-27T07:37:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:39:21+00:00

  1. B

  2. C

  3. C

  4. B

  5. D

  6. A

   

  0
  2021-10-27T07:39:34+00:00

  $????????????????????????????????$

  1.B ; 2.C ;3.C ;4.B; 5.D; 6.A

  ???????????? ????ì???????? ???????????????????? ????????é !

  ????????ú???? ????ạ???? ????ọ???? ????ố???? !(>‿♥)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )