Câu 11. Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lốp xe vì A . lốp xe dễ bị nổ. B . lốp xe bị xuống hơi. C . không có hiện tượng gì xảy ra đối với l

Question

Câu 11. Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lốp xe vì
A . lốp xe dễ bị nổ.
B . lốp xe bị xuống hơi.
C . không có hiện tượng gì xảy ra đối với lổp xe.
D. cả ba kết luận trên đều sai

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-11-21T04:41:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:42:12+00:00

  Đáp án:

  Câu 11. Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lốp xe vì

  A . lốp xe dễ bị nổ.

  B . lốp xe bị xuống hơi

  . C . không có hiện tượng gì xảy ra đối với lổp xe.

  D. cả ba kết luận trên đều sai

  Giải thích các bước giải:

  Khi đi xe ngoài trời nắng các chất khí trong bánh xe giãn nở bị ngăn cản sẽ gây áp lực lớn làm nổ bánh xe  

  0
  2021-11-21T04:42:36+00:00

  Đáp án:$A$.Lốp xe dễ bị nổ

  Khi đi xe đạp trời nắng,lốp xe dễ bị nổ vì khí bên trong lớp và lốp xe đều nở vì nhiệt,mà chất khí thì nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn ,khi bị ngăn cản sẽ sinh ra lực rất lớn làm nổ lốp xe.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )