Câu 15. Sự kiện đánh dấu chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở mặt trận Châu Âu là * 4 điểm A. Liên Xô được hoàn toàn giải phóng. B. Italy ký văn bả

Question

Câu 15. Sự kiện đánh dấu chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở mặt trận Châu Âu là *
4 điểm
A. Liên Xô được hoàn toàn giải phóng.
B. Italy ký văn bản đầu hàng không điều kiện.
C. Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp thành lập.
D. nước Đức ký văn bản đầu hàng không điều kiện.
Câu 16. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)? *
4 điểm
A. Quy luật phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản.
B. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 dẫn tới sự hình thành chủ nghĩa phát xít.
C.Việc tổ chức và phân chia theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn không còn phù hợp.
D. Mĩ thực hiện chính sách “trung lập” đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít xâm lược.
Câu 17. Sau hơn 2 năm chiến tranh thế giới bùng nổ, tới đầu năm 1942, thái độ của các Chính phủ Mĩ, Anh như thế nào? *
4 điểm
A. Hợp tác với phát xít chống Liên Xô.
C. Nhân nhượng, thỏa hiệp với phát xít.
C. Hợp tác với Liên Xô chống phát xít.
D.Vừa chống phát xít vừa chống Liên Xô.
Câu 18. Từ đầu 1944, sau cuộc tổng phản công quét sạch quân phát xít ra khỏi lãnh thổ Xô Viết, Hồng quân tiến vào *
4 điểm
A. giải phóng Đông Âu và tiến sát biên giới Đức.
B. giải phóng các nước Tây Âu, chuẩn bị tấn công Đức.
C. giải phóng Đông Âu và tiến sát tới miền Bắc nước Pháp.
D. Đông Bắc Trung Quốc tiêu diệt 70 vạn quân Quan Đông Nhật.
Câu 19. Các cường quốc phương Tây phải chịu trách nhiệm trong việc để chủ nghĩa phát xít gây chiến tranh thế giới vì họ đã *
4 điểm
A. dung túng, nhượng bộ phát xít.
B. phối hợp với Liên Xô chống phát xít.
C. phối hợp với Tiệp Khắc chống phát xít.
D. không dung túng, nhượng bộ phát xít.
Câu 20. Ngày 23/8/1939, Đức và Liên Xô đã *
4 điểm
A. hợp tác với nhau để tấn công Anh, Pháp
B. ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới
C. kí “Hiệp ước Xô-Đức không xâm lược nhau”.
D. đi đến thỏa thuận chấm dứt hoạt động gây chiến.
Câu 21. Thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là *
4 điểm
A. Đức, Anh, Nhật Bản.
B. Đức, Mĩ và Nhật Bản.
C. Đức, Italy và Nhật Bản.
D. Đức, Pháp và Nhật Bản.
Câu 22. Sự kiện được coi là mở đầu Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là *
4 điểm
A. Đức tấn công sang phía Tây (4/1940).
B. Đức chiếm được nước Pháp (22/6/1940).
C. Đức bất ngờ tấn công Ba Lan (1/9/1939).
D. Đức bất ngờ tấn công Liên Xô (22/6/1941).
Câu 23. Từ tháng 9/1939 đến trước 22/6/1941, tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là *
4 điểm
A. cách mạng xã hội chống phát xít.
B. chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.
C. chiến tranh của lực lượng dân chủ, chống phát xít.
D. chiến tranh chống xâm lược của nhân dân thuộc địa.
Câu 24. Ngày 22/6/1941, với lực lượng quân sự khổng lồ (5.5 triệu quân) và bằng chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng”, Đức bất ngờ tấn công nước nào dưới đây? *
4 điểm
A. Ba Lan
B. Pháp
C. Đan Mạch
D. Liên Xô
Câu 25. Việc Liên Xô tham chiến đã làm thay đổi căn bản cục diện của Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) về *
4 điểm
A. kinh tế và quân sự.
B. chính trị và quân sự.
C. văn hóa và quân sự.
D. quân sự và ngoại giao.

in progress 0
Emery 1 năm 2021-10-26T18:24:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:25:35+00:00

  1,D

  2,D

  3,C

  4,A

  5,A

  6,C

  7,C

  8,C

  9,B

  10,D

  11,B

  0
  2021-10-26T18:25:35+00:00

  Câu 15: D. nước Đức ký văn bản đầu hàng không điều kiện.

  16. D. Mĩ thực hiện chính sách “trung lập” đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít xâm lược.

  17. C. Hợp tác với Liên Xô chống phát xít.

  18. A. giải phóng Đông Âu và tiến sát biên giới Đức.

  19. A. dung túng, nhượng bộ phát xít.

  20. C. kí “Hiệp ước Xô-Đức không xâm lược nhau”.

  21. C. Đức, Italy và Nhật Bản.

  22. C. Đức bất ngờ tấn công Ba Lan (1/9/1939).

  23. B. chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.

  24. D. Liên Xô.

  25. D. quân sự và ngoại giao. câu náy mink ko chắc cho lắm.

  Chúc bn hok tốt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )