Câu 16 điểm tương đồng trong đời sống kinh tế của các nước mĩ đức anh pháp ở cuối thế kỉ 19 là A kinh tế lâm vào khủng hoảng suy thoái nghiêm trọng B

Question

Câu 16 điểm tương đồng trong đời sống kinh tế của các nước mĩ đức anh pháp ở cuối thế kỉ 19 là
A kinh tế lâm vào khủng hoảng suy thoái nghiêm trọng
B sản xuất công nghiệp trì trệ sa sút
C sản xuất nông nghiệp chậm phát triển
D xuất hiện các tổ chức độc quyền

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-08-05T17:49:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:51:23+00:00

  điểm tương đồng trong đời sống kinh tế của các nước mĩ đức anh pháp ở cuối thế kỉ 19 là:

  D xuất hiện các tổ chức độc quyền

  Giải thích: Trong cuối thế kỉ thứ 19, các nước châu Âu mở rộng các công ty có tổ chức độc quyền riêng nhắm phát triển nền kinh tế, cũng như đi tăng cường xâm lược các nước khác.

  0
  2021-08-05T17:51:27+00:00

  Đáp an là D nhé bạn

  cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )