câu 1Xe máy thứ nhất đi trên quãng đường từ Hà Nội về Thái Bình hết 3 giờ 20 .Xe máy thứ hai đi hết 3 giờ 40 phút .Mỗi giờ xe máy thứ nhất đi nhanh hơ

Question

câu 1Xe máy thứ nhất đi trên quãng đường từ Hà Nội về Thái Bình hết 3 giờ 20 .Xe máy thứ hai đi hết 3 giờ 40 phút .Mỗi giờ xe máy thứ nhất đi nhanh hơn xe máy thứ hai 3 km.Tính vận tốc của mỗi xe máy và quãng đường từ Hà Nội đến Thái Bình?( bài này là dạng pt bậc nhất 1 ẩn nhé, )

in progress 0
Samantha 7 ngày 2021-12-03T12:50:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:52:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc của mỗi xe máy và quãng đường từ Hà Nội đến Thái Bình là:

  $\frac{v_{1}}{v_{2}}$=$\frac{t_{1}}{t_{2}}$=$\frac{11}{10}$

  $⇒\frac{1}{10}$$v_{2}$=$3⇒$$v_{2}$=$30(km/h)⇒$$v_{1}$=$33(km/h).$

     Vậy vận tốc 2 xe là 30km/h và 33km/h.

  0
  2021-12-03T12:52:31+00:00

  Xe máy thứ nhất đi trên quãng đường từ Hà Nội về Thái Bình hết 3 giờ 20 .Xe máy thứ hai đi hết 3 giờ 40 phút .Mỗi giờ xe máy thứ nhất đi nhanh hơn xe máy thứ hai 3 km. Tính vận tốc của mỗi xe máy và quãng đường từ Hà Nội đến Thái Bình?

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc của mỗi xe máy và quãng đường từ Hà Nội đến Thái Bình là:

  ⇔ $\frac{v1}{v2}$ = $\frac{t1}{t2}$ = $\frac{11}{10}$ 

  $\frac{1}{10}$v2 = 3 → v2 = 30 (km/h) → v1 = 33 (km/h)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )