Câu 2 những năm 60 của thế kỉ 15 vua Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách lớn trong lĩnh vực A kinh tế B giáo dục C hành chính D văn hóa

Question

Câu 2 những năm 60 của thế kỉ 15 vua Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách lớn trong lĩnh vực
A kinh tế
B giáo dục
C hành chính
D văn hóa

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-08-20T03:50:26+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-20T03:51:45+00:00

    Câu 2 những năm 60 của thế kỉ 15 vua Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách lớn trong lĩnh vực                   A kinh tế                                                                                                                                                       B giáo dục                                                                                                                                                    C hành chính                                                                                                                                                 D văn hóa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )