câu 2tính nồng độ % của những dung dịch sau a) 20g KCI trong 600g dung dịch b)hoà tan 15g NaCL vào 45g nước

Question

câu 2tính nồng độ % của những dung dịch sau
a) 20g KCI trong 600g dung dịch
b)hoà tan 15g NaCL vào 45g nước

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-11T18:11:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:13:10+00:00

  a,C%=$\frac{mct}{mdd}$*100 

  c%=$\frac{20}{600}$*100=3.33%

  b,mdd=mct+mdm

  hay mdd=15+45=60(g)

  =>C%=$\frac{15}{60}$*100=25% 

  0
  2021-10-11T18:13:27+00:00

  Đáp án:

   Hóa Học 8

  Giải thích các bước giải:

  a) 20g KCI trong 600g dung dịch:

  Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl là:

  C% KCl = m ct/ m dd × 100% 

                 = 20/600 × 100% ≈ 3,33 %

  b)hoà tan 15g NaCL vào 45g nước:

  C% NaCl = m ct/ m dd × 100% 

                   = 15/60 × 100% = 25%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )