Câu 3.( 4,5 điểm) Cho bảng số liệu sau: Diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm nước ta thời kỳ 1990-2010: Năm

Question

Câu 3.( 4,5 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm nước ta thời kỳ 1990-2010:
Năm 1990 1995 2000 2005 2010
Cây công nghiệp hàng năm542 717 778 861 800
Cây công nghiệp lâu năm 657 902 1451 1633 1987
a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm nước ta thời kỳ 1990-2010.
b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét và giải thích.

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-24T22:43:32+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:45:11+00:00

  Nhận xét: thì bạn ghi từng năm ra rồi so sánh nhé. Mình là mẫu rùi bạn làm nốt nhé
  Từ năm 1990 -> 1995 cây công nghiệp hàng năm tăng cao từ 542,0 -> 717 ( tăng 175)
  làm tương tự nha

  Diện tích cây công nghiệp lâu năm liên tục tăng là vì gặp điều kiện khí hậu thuận lợi , người dân dần có kinh nghiệm hơn trong trông trọt, sự phát triển của khoa học kĩ thuật, thị trương nước ta dần ổn định , sản phẩm dần đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhu cầu tiêu dùng tăng cao…

  cau-3-4-5-diem-cho-bang-so-lieu-sau-dien-tich-cay-cong-nghiep-hang-nam-va-lau-nam-nuoc-ta-thoi-k

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )