Câu 3: Các cây thuộc nhóm thực vật Hạt kín là: a. Cây đào, cây lê, cây táo b. Cây thông, cây mận, cây chanh c. Cây thông, cây nho, cây cam d. Cây thôn

Question

Câu 3: Các cây thuộc nhóm thực vật Hạt kín là:
a. Cây đào, cây lê, cây táo
b. Cây thông, cây mận, cây chanh
c. Cây thông, cây nho, cây cam
d. Cây thông, cây ổi, cây cam

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-07-10T11:51:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:52:55+00:00

  Câu 3: Các cây thuộc nhóm thực vật Hạt kín là:

  a. Cây đào, cây lê, cây táo

  b. Cây thông, cây mận, cây chanh

  c. Cây thông, cây nho, cây cam

  d. Cây thông, cây ổi, cây cam

  ..TωT..

  0
  2021-07-10T11:53:20+00:00

  Đáp án:

  Câu 3: Các cây thuộc nhóm thực vật Hạt kín là:

  a. Cây đào, cây lê, cây táo

  b. Cây thông, cây mận, cây chanh

  c. Cây thông, cây nho, cây cam

  d. Cây thông, cây ổi, cây cam

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )