Câu 32 dung dịch H2SO4 đặc có thể dùng để làm khô khí nào sau đây A CO2 B NH3 C H2S D SO2

Question

Câu 32 dung dịch H2SO4 đặc có thể dùng để làm khô khí nào sau đây
A CO2
B NH3
C H2S
D SO2

in progress 0
Ariana 5 tháng 2021-07-29T10:21:46+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:22:52+00:00

  Đáp án:

   A.`CO2`

  Giải thích các bước giải:

  Câu 32 : Dung dịch `H2SO4` đặc có thể dùng để làm khô khí nào sau đây

  A.`CO2`

  B.`NH3`

  C.`H2S`

  D.`SO2`

  ⇒ Dung dịch `H2SO4` có thể thích ứng và làm khô được khí `CO2`.

  0
  2021-07-29T10:23:26+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  _Nguyên tắc làm khô: Chất làm khô và chất được làm khô không xảy ra phản ứng, hấp thụ lẫn nhau mà chỉ xảy ra quá trình hút nước, hấp thụ nước để làm khô khí

  _Cả `SO_2, H_2S` và `NH_3` đều xảy ra phản ứng. Chỉ có `CO_2` thỏa mãn nguyên tắc

  => Chọn `A`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )